דחיף 1:10 45 מ"ל 3M

דחיף 1:10 לאקדח EPX למארזים של 45 מ"ל.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
DE272970109
37.920
מק"טDE272970109
צבע
מידות
מספר יחידות
מחיר37.92
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.