מערבל כתום לדבק 45 מ"ל

מערבל כתום 3M לדבקים ביחס ערבוב של 1:10. מגיע במארזים של 45 ML.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
DE272970083כתום
3.130
מק"טDE272970083
צבעכתום
מידות
מספר יחידות
מחיר3.13
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

מתאים ל:DP8405 - DP8410-DP8010-DP8805-DP8810
ייצרן3M
חטיבהדבקים וסרטי הדבקה
*layogev
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.