Dp125 – אפור

SDS - שקוף

SDS - אפור

SDS- אפור + שקוף

 

DP125 אפור הינו דבק אפוקסי מבני, ברמת צמיגות בינונית לצמצום נזילות ביישום.

DP125 בעל גמישות המאפשרת התמודדות ושמירה על רמות הדבקה גבוהות גם תחת בהתפשטויות טרמיות של החומרים המודבקים ועמידות גבוה לרעידות ואימפקט.

בטמפרטורת חדר דקות זמן עבודה 25 דקות 150 דקות כוח ראשוני

 

  • זמן עבודה 25 דקות

  • בעל גמישות יחסית

  • עמיד באימפקט

  • צמיגות בינונית  

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
UU008091132אפור
48.5 מ"ל 94.500
מק"טUU008091132
צבעאפור
מידות48.5 מ"ל
מספר יחידות
מחיר94.50
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.