מערבל לדבקי DP במארזים (48.5 / 50 ML )

שינוי מארזים

מערבל ירוק חדש לדבקים דו רכיבים במארזים של 50ML ושל 48.5ML מתאים לשיני המארז בדבקים הרלוונטיים ב 2018

אפשרויות אריזה
מק"ט צבע מס' יחידות מידה מחיר סה"כ הוספה
62915491484 ירוק
48.5ML / 50ML 4.5 0
מק"ט 62915491484
צבע ירוק
מידות 48.5ML / 50ML
מספר יחידות
מחיר 4.5
סה"כ 0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

יחסי ערבוב 1:1 / 1:2
מידות נפח (מארז) 50ML / 48.5ML
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.