MS פולימר 760 3M

https://youtu.be/gDqYOCw9YWs?t=7<br />

Data sheet

MSDS

MS פולימר 760 3M הנו דבק איטום חד רכיבי, המתמצק במגע עם לחות. בעל כושר הדבקה מצוין, מתאים לשימושים מעל ומתחת לקו המים, בעל פליטת גזים נמוכה. זמן עבודה של כ- 30 דקות.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
DE272928503שחור
600 מ"ל 67.940
מק"טDE272928503
צבעשחור
מידות600 מ"ל
מספר יחידות
מחיר67.94
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

בסיסMS פולימר
צבעשחור
זמן עבודה10-30 דקות
מוצקים באחוזים98%
זמן מיצוק24 שעות 3.5 מ"מ
חוזק מתיחה מקסימלית PSI 24C260
קושיות שור A55 שור A
יכולת המתחות100%
עמידות לטמפרטורה40°C- עד 100°C
חטיבהדבקים וסרטי הדבקה
יצרן3M
*ליוגב layogev
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.