M920 מכשיר יישום לסרט חד צדדי

Data sheet

M920 הנו מכשיר יישום לסרט חד-צדדי, לחיתוך אורך אחיד בין 0.5 ס"מ עד 10 ס"מ. מופעל בלחיצת כפתור, ללא צורך בחיבור לחשמל. מתאים לליבות של 3" ולסרטים ברוחב של עד 1".

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
78806939027
0
מק"ט78806939027
צבע
מידות
מספר יחידות
מחיר
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

ליבת גליל3 אינץ'
רוחב גליל מקסימלי1 אינץ'
צורך מחשמלאין
ייעודסרטי דבק חד צדדי, סרטי דבק דו"צ דקים
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.