950 3M

Data sheet

MSDS

950 3M הינו סרט טרנספר אקרילי, ממשפחת 300LSE. דביק במיוחד, בעל ביצועים גבוהים למגוון רחב של חומרים עם אנרגיית פני שטח גבוהה וגם לחומרים עם אנרגיית פני שטח נמוכה. כולל פוליפורפילן ופוליאטילן ועומד בתקן MIL-P-19834B.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
שקוף
12 מ"מ - 55 מטר 65.760000000000010
שקוף
15 מ"מ - 55 מטר 77.239999999999990
70006030566שקוף
"1 - 55 מטר 117.050
70006030574שקוף
"2 - 55 מטר 214.310
70006161098שקוף
"48 - 55 מטר 3714.740
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

בסיסאקרילי
צבעשקוף
תקניםMIL-P-19834B
עמידות לטמפרטורה זמנים קצרים (דקות / שעות)121C
עמידות לטמפרטורה זמנים ארוכים (ימים / שבועות)65C
עמידות לממיסיםבינונית
הדבקה יחסית LSEגבוהה
הדבקה יחסית HSEגבוהה
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.