3M 200MP 468

468 Data sheet - 3M

MSDS - 3M 468

3M 468MP הנו סרט דו צדדי טרנספר אקרילי מסדרת 200MP.

בעל ביצועים גבוהים, כוח גזירה מצוין, עמידות טובה לכימיקלים ולטמפרטורות, עובי 130 מקרון, עמידות טובה ל-UV, אידאלי עבור יישומים גרפים ויצור מדבקות בחיתוך צורני .

  • שקוף
  • דופן דקה
  • נוח ללימינציה
  • עמיד לחום גבוה
  • עמיד לכימיקלים
אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
שקוף
"1 - 55 מטר 111.090
70006078144שקוף
"2 - 55 מטר 202.390
שקוף
"12 - 55 מטר 1115.30
מק"ט
צבעשקוף
מידות"1 - 55 מטר
מספר יחידות
מחיר111.09
סה"כ0
מק"ט70006078144
צבעשקוף
מידות"2 - 55 מטר
מספר יחידות
מחיר202.39
סה"כ0
מק"ט
צבעשקוף
מידות"12 - 55 מטר
מספר יחידות
מחיר1115.3
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

בסיסאקרילי
צבעשקוף
תקניםUL746C
עמידות לטמפרטורה זמנים קצרים (דקות / שעות)260C
עמידות לטמפרטורה זמנים ארוכים (ימים / שבועות)149C
עמידות לממיסיםגבוהה
הדבקה יחסית LSEנמוכה
הדבקה יחסית HSEגבוהה
עובי הסרט ללא ליינר0.13 מ"מ
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.