3M-TC2707

Data sheet

MSDS

דבק אפוקסי TC-2707 הוא אפוקסי מוליך חום, המכיל לומינה. בעל צמיגות נמוכה, חוזק הדבקה גבוה והולכת חום מצוינת (0.72W/M-K).

  • דבק טרמי מבני
אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
70071545936אפור
50 מ"ל 2390
מק"ט70071545936
צבעאפור
מידות50 מ"ל
מספר יחידות
מחיר239
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

בסיסאפוקסי
צבעאפור
תקנים
זמן עבודה60 דקות
מיצוק ראשוני
מיצוק סופי ב- 23 מעלות צילזיוס24 שעות
קשיות84 שור D
צמיגות CPS100000
חוזק הדבקה משוער בטמפ' חדר לגזירה (PSI)2700
גמישות (ELONGATION)
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.