גיליון לפינג 3M 261X

Data sheet

MSDS

גיליון לפינג 261X הוא גיליון נשא פוליאסטר עם מינרל אלומיניום אוקסיד מדויק. מספק גימור אחיד על מגוון חומרים.
אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
60060002213
60 מיקרון 6.940
60070002641
40 מיקרון 6.940
60070005172
30 מיקרון 8.350
60070005180
12 מיקרון 6.120
60070002336
9 מיקרון 6.120
60070002617
5 מיקרון 7.630
60070002328
3 מיקרון 6.960
60070002369
0.3 מיקרון 6.8729999999999990
60070010396
0.05 מיקרון 5.280
כמות יחידות מחיר ליחידה
200 ומעלה
6.72
כמות יחידות מחיר ליחידה
200 ומעלה
6.72
כמות יחידות מחיר ליחידה
200 ומעלה
6.72
כמות יחידות מחיר ליחידה
200 ומעלה
6.72
מק"ט60060002213
צבע
מידות60 מיקרון
מספר יחידות
מחיר6.94
סה"כ0
מק"ט60070002641
צבע
מידות40 מיקרון
מספר יחידות
מחיר6.94
סה"כ0
מק"ט60070005172
צבע
מידות30 מיקרון
מספר יחידות
מחיר8.35
סה"כ0
מק"ט60070005180
צבע
מידות12 מיקרון
מספר יחידות
מחיר6.12
סה"כ0
מק"ט60070002336
צבע
מידות9 מיקרון
מספר יחידות
מחיר6.12
סה"כ0
מק"ט60070002617
צבע
מידות5 מיקרון
מספר יחידות
מחיר7.63
סה"כ0
מק"ט60070002328
צבע
מידות3 מיקרון
מספר יחידות
מחיר6.96
סה"כ0
מק"ט60070002369
צבע
מידות0.3 מיקרון
מספר יחידות
מחיר6.872999999999999
סה"כ0
מק"ט60070010396
צבע
מידות0.05 מיקרון
מספר יחידות
מחיר5.28
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

מינרלאלומיניום אוקסיד
נשאפוליאסטר
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.