ראש לאקדח דיזה 1.4 3M PPS 16612

ראש דיזה 1.4 מ"מ למרסס צבע PPS 3M , מסופק במארזים של 4 ראשים

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
60455055453
28.440
מק"ט60455055453
צבע
מידות
מספר יחידות
מחיר28.44
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.