קשת אטמים 3M SW-01-000

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
XA007700561
67.650000000000010
מק"טXA007700561
צבע
מידות
מספר יחידות
מחיר67.65000000000001
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

רמת הנחתה26 דציבל
צבעכחול - צהוב
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.