ציר לאצבע לטש 3M

ציר פלדה 1/4 " לאצבעות ליטוש 3M 

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
60980108124
13.040
מק"ט60980108124
צבע
מידות
מספר יחידות
מחיר13.04
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.