פתקיות דביקות 3M R330-RP

פתקיות דביקות צהובות צץ-רץ.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
70071321080צהוב
76 מ"מ - 76 מ"מ 8.910
מק"ט70071321080
צבעצהוב
מידות76 מ"מ - 76 מ"מ
מספר יחידות
מחיר8.91
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

צבעצהוב
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.