פתקיות דביקות 3M Post-it 7500L

פתקיות דביקות בצורת עלה ירוק, 75 דף, בתליה.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
FT510089889
10.770
מק"טFT510089889
צבע
מידות
מספר יחידות
מחיר10.77
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

צבעירוק
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.