נשמית P1 8710

Data sheet

נשמית 8710 M3 הינה נשמית הגנה מפני חלקיקים ברמת P1 קלה במיוחד נוחה ויעילה.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
GT500075178
P1 4.380
מק"טGT500075178
צבע
מידותP1
מספר יחידות
מחיר4.38
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

רמת סינון חלקיקיםFFP1
צורהכוס
רמת סינוןP1
שסתוםיש
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.