נשמית 3M P1 8710

Data sheet

נשמית 8710 M3 הינה נשמית הגנה מפני חלקיקים ברמת P1 קלה במיוחד נוחה ויעילה.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
GT500075178
P1 4.380
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

רמת סינון חלקיקיםFFP1
צורהכוס
רמת סינוןP1
שסתוםיש
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.