נשמית ריתוך 9925

Data sheet

9925 הינה נשמית להגנת נשימה עם פחם פעיל מיועדת לרתכים, בעלת שכבת מגן מעקבת  בעירה, מתוכננת לעבודה בתוך מסכת ריתוך, מגנה בפני חלקיקים ברמה P2, גזים ואדים הנפלטים בזמן עבודת הריתוך.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
70071563988
P2 29.750
מק"ט70071563988
צבע
מידותP2
מספר יחידות
מחיר29.75
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

רמת סינון חלקיקיםFFP2
צורהכוס
שסתוםיש
תקניםאישור CE
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.