מחזיק לשרוול השחזה 3M

מחזיק שרוול ליטוש "1/2 – "1 3M 

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
60989090109
"1/2 - "1 29.830
מק"ט60989090109
צבע
מידות"1/2 - "1
מספר יחידות
מחיר29.83
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.