מגב לחיצה 3M

מגב לחיצה 3M משמש להידוק ולהוצאת בועות אויר בהדבקת סרטי דבק חד צדדי ובמדבקות. קיים בשתי מידות קושי: זהב קשיח וכחול גמיש.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
75345442646כחול
4.50
74190191689זהב
6.390
מק"ט75345442646
צבעכחול
מידות
מספר יחידות
מחיר4.5
סה"כ0
מק"ט74190191689
צבעזהב
מידות
מספר יחידות
מחיר6.39
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.