כרית ריכוך לדסקית "6 3M

אפשרויות אריזה
מק"ט צבע מס' יחידות מידה מחיר סה"כ הוספה
DC272921164
קוטר "6 עובי 10mm 46.55 0
מק"ט DC272921164
צבע
מידות קוטר "6 עובי 10mm
מספר יחידות
מחיר 46.55
סה"כ 0
*הזמנות מתחת ל800 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

עובי 10 מ"מ
חורים 15
דגם 50396
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.