כרית ריכוך לדסקית "6 3M

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
DC272921164
קוטר "6 עובי 10mm 51.870
מק"טDC272921164
צבע
מידותקוטר "6 עובי 10mm
מספר יחידות
מחיר51.87
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

עובי10 מ"מ
חורים15
דגם50396
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.