כפפות ניטריל (חד פעמי 100 זוגות)

כפפות ניטריל הן כפפות בטיחות חד פעמיות שמטרתן להגן על ידיו של העובד מפגיעות שונות.

כפפות ניטריל כחולות ללא טלק מצוינות לעבודות צבע והדבקה ומיוצרות על ידי kimberly .

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
L 72.220
M 72.220
XL 72.220
מק"ט
צבע
מידותL
מספר יחידות
מחיר72.22
סה"כ0
מק"ט
צבע
מידותM
מספר יחידות
מחיר72.22
סה"כ0
מק"ט
צבע
מידותXL
מספר יחידות
מחיר72.22
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.