גיליונות נייר מים 3M

גיליונות נייר לטש עמידים בפני מים, בעלי מינרל לטש סיליקון קרביד לליטוש ידני רטוב.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
GC074390011
P1000 2.890
GC074391019
P1200 2.890
GC074326015
P600 3.440
GC074327013
P800 2.890
GC800549161
P320 2.830
GC800549195
P500 3.20740
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.