במפון (3000 יחידות) 3M SJ5302

דף מידע

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
70070753176
W7.9 - H2.2 753.60
מק"ט70070753176
צבע
מידותW7.9 - H2.2
מספר יחידות
מחיר753.6
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

צבעשקוף
דבקאקרילי
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.