במפון (3000 יחידות) 3M SJ5302

דף מידע

אפשרויות אריזה
מק"ט צבע מס' יחידות מידה מחיר סה"כ הוספה
70070753176
W7.9 - H2.2 714 0
מק"ט 70070753176
צבע
מידות W7.9 - H2.2
מספר יחידות
מחיר 714
סה"כ 0
*הזמנות מתחת ל800 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

צבע שקוף
דבק אקרילי
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.