רצועות בד שמיר לליטוש 3M

רצועת לטש קיוביטרון 2 984F

3M™ Cubitron™ II Cloth Belt 984F לפרטים נוספים

רצועות בד שמיר מינרל קרמי קיובטרון 1 520/20(חיתוך מקורי) 3M

רצועות בד שמיר מינרל קרמי קיובטרון 1 520/20(חיתוך מקורי) 3M    לפרטים נוספים

רצועות בד שמיר מינרל קרמי קיובטרון 1 475/15(חיתוך מקורי) 3M

רצועות בד שמיר מינרל קרמי קיובטרון 1 475/15(חיתוך מקורי) 3M    לפרטים נוספים