משחזות ציר ישרות 3M

משחזת ציר ישרה 1 כ"ס לציר 6 מ"מ 3M

משחזת ציר ישרה 1 כ"ס לציר 6 מ"מ 3M לפרטים נוספים