מכשירי יישום כלים פנאומטיים 3M

משחזות זוויתיות 3M

מלטשות אורביטליות 3M

משחזות ציר ישרות 3M