מכשירי יישום כלים פנאומטיים 3M

משחזות זוויתיות 3M

מלטשות אורביטליות 3M

משחזות ציר ישרות 3M

משחזת ציר ישרה 1 כ"ס לציר 6 מ"מ 3M

משחזת ציר ישרה 1 כ"ס לציר 6 מ"מ 3M לפרטים נוספים