דיסקיות לטש נצמדות 3M

גב לדסקיות "6 נצמדות דביקות

"6 3M Stikit Low Profile Disc Pad לפרטים נוספים

דסקיות לטש נצמדות "6 338 3M

במבצע
3M Hook-it 338U לפרטים נוספים

דסקיות נצמדות מלבניות "3-"4 3M

3M 236U Hookit Clean Send Sheet 3 X 4 In P80 לפרטים נוספים

דסקיות לטש נצמדות 245 "6 3M

3M 245 Hookit Ld600A P40 לפרטים נוספים

דסקיות לטש נצמדות "6 255 3M

3M 255P Hookit P80 Plain לפרטים נוספים