דיסקיות נצמדות 3M

דיסקיות סקוטש נצמדות 3M

דיסקיות לטש נצמדות 3M

גב לדסקיות "6 נצמדות דביקות

"6 3M Stikit Low Profile Disc Pad לפרטים נוספים

דסקיות לטש נצמדות "6 338 3M

במבצע
3M Hook-it 338U לפרטים נוספים

דסקיות נצמדות מלבניות "3-"4 3M

3M 236U Hookit Clean Send Sheet 3 X 4 In P80 לפרטים נוספים

דסקיות לטש נצמדות 245 "6 3M

3M 245 Hookit Ld600A P40 לפרטים נוספים

דסקיות לטש נצמדות "6 255 3M

3M 255P Hookit P80 Plain לפרטים נוספים