גלגלי סקוטש דחוס / מלופף 3M

גלגלי סקוטש דחוס לגימור 3M

גלגלי סקוטש קיובטרון 2 לליטוש וגמור ביד אחת 3M