תרסיסי ארוסול לאלקטרוניקה 3M

תרסיס ניקוי שמנים ירוק 3M

3M Novec Electronic Degreaser לפרטים נוספים

תרסיס הגנה ובידוד 1601 3M

Scotch Insulating Spray 1601 לפרטים נוספים