מערבל לדבקי DP במארזים (48.5 / 50 ML )

שינוי מארזים

מערבל ירוק חדש לדבקים דו רכיבים במארזים של 50ML ושל 48.5ML מתאים לשיני המארז בדבקים הרלוונטיים ב 2018

  • מצורף PDF בנוגע לשיפור המארזים
אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
62915491484ירוק
48.5ML / 50ML 3.590
מק"ט62915491484
צבעירוק
מידות48.5ML / 50ML
מספר יחידות
מחיר3.59
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

יחסי ערבוב1:1 / 1:2
מידות נפח (מארז)50ML / 48.5ML
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.