סרטים למניעת החלקה 3M

סרט למניעת החלקה עדין 220 3M
סרט למניעת החלקה לרגלים יחפות 220 3M
סרט למניעת החלקה שקוף 620 3M
סרט נגד החלקה שקוף 3M
סרט למניעת החלקה לפח מרוג 530 3M
סרט נגד החלקה גב אלומיניום מעתיק צורה צהו
סרט למניעת החלקה לעור חשוף 370
סרט נגד החלקה לרגליים יחפות
סרט למניעת החלקה צהוב 630 3M
סרט למניעת החלקה צהוב 630 3M
סרט למניעת החלקה שחור 610 3M
סרט למניעת החלקה שחור 610 3M