רצועות ליטוש וגימור 3M

רצועות בד שמיר לליטוש 3M

רצועות בד שמיר מינרל קרמי קיובטרון 1 330/12(חיתוך מקורי) 3M
רצועות בד שמיר מינרל קרמי קיובטרון 1 330/12(ח
רצועת לטש קיוביטרון 2 984F
רצועות בד שמיר מינרל קרמי קיובטרון 1 475/15(חיתוך מקורי) 3M
רצועות בד שמיר מינרל קרמי קיובטרון 1 475/15(ח
רצועות בד שמיר מינרל קרמי קיובטרון 1 520/20(חיתוך מקורי) 3M
רצועות בד שמיר מינרל קרמי קיובטרון 1 520/20(ח
חדש!! רצועות לטש מינרל קרמי קיוביטרון 2 475/15(חיתוך מקורי)
רצועות לטש מינרל קרמי קיוביטרון 2 475/15(חית

רצועות סקוטש לליטוש וגימור 3M

רצועות סקוטש לליטוש וגימור 330/12 מ"מ 3M
רצועות סקוטש לליטוש וגימור 330/12 מ"מ 3M
רצועות סקוטש לליטוש וגימור 475/15 מ"מ 3M
רצועות סקוטש לליטוש וגימור 475/15 מ"מ 3M
רצועות סקוטש לליטוש וגימור 520/20 מ"מ 3M
רצועות סקוטש לליטוש וגימור 520/20 מ"מ 3M

רצועות Trizact לליטוש וגימור 3M