רולוקים 3M

רולוק סקוטש 3M

רולוק סקוטש "1 3M
רולוק סקוטש "1 3M
רולוק סקוטש "2 3M
רולוק סקוטש "2 3M
רולוק סקוטש "1.5 3M
רולוק סקוטש "1.5 3M
רולוק סקוטש "3 3M
רולוק סקוטש "3 3M

רולוק בד שמיר 3M

רולוק השחזה "1 3M
רולוק לליטוש והשחזה "1 3M
רולוק אלומיניום אוקסיד 3M 361F
רולוק קיוביטרון 2 "2 3M
רולוק קרמי קיובטרון 2 – 2" הטוב בעולם
רולוק השחזה "1.5 3M
רולוק לליטוש והשחזה "1.5 3M
רולוק השחזה "2 3M
רולוק לליטוש והשחזה "2 3M
רולוק השחזה "3 3M
רולוק לליטוש והשחזה "3 3M

רולוקים מיוחדים 3M

רולוק בריסטל "2 3M
רולוק ייחודיי עשויי ניילון עם מינרל כרמי
רולוק לניקוי אגרסיבי 3M
רולוק לניקוי אגרסיבי ללא פגיע בפני שטח 3M

גבים וצירים לרולוקים 3M

גב רולוק 3M
גב רולוק 3M
ציר גב רולוק 3M
ציר גב רולוק 3M