מכשירי יישום כלים פנאומטיים 3M

משחזות זוויתיות 3M

משחזות פנאומטיות "5 - "4.5 3M
משחזות זוויתיות פנאומטיות "4.5/"5 3M
משחזות רולוקים פנאומטיות 3M
משחזות רולוקים פנאומטיות 3M

מלטשות אורביטליות 3M

מלטשת אורביטלית "6 28510 3M
מלטשת 6" אורביטלית ליטוש מהיר ואגרסיבי 3M
מלטשת עילית 6" 28508 3M
מלטשת "6 Hookit ליטוש ללא רעידות לעבודה ממושכ
מלטשת Hookit מלבנית "3-"4 3M
מלטשת Hookit מלבנית "3-"4 3M
מלטשת רולוק לליטוש אורביטלי "1/"1.5/"2 3M - המוצר אינו זמין!
מלטשת רולוק לליטוש אורביטלי "1/"1.5/"2 3M

משחזות ציר ישרות 3M

משחזת ציר ישרה 1 כ"ס לציר 6 מ"מ 3M
משחזת ציר ישרה 1 כ"ס לציר 6 מ"מ 3M