דיסק פייבר להשחזה 3M

דיסק פיבר "7 3M 985C P80
דיסק פייבר קרמי 985 7"
דיסק פיבר "7 3M 501C P24
דיסק פיבר 7" אלומיניום זירקוניה
ד.פייבר קיוביטרון 2 לברזל 3M 982C
פייבר כרמי הטוב בעולם לברזל 3M
דיסק פייבר קרמי "787C 4.5
דיסק השחזה קרמי אגרסיבי
למתכות מגוונ
ד.פייבר קיוביטרון 2 3M 987C INOX
פייבר קרמי הטוב בעולם לנירוסטה 3M
דיסק פייבר קרמי קיוביטרון 1 3M
פייבר השחזה כרמי 3M Cubitron 1
דיסק פייבר אלומיניום זירקוניה 3M
פייבר לליטוש מינרל טבעי טוב לפחים 3M
דיסק פייבר לניקוי אגרסיבי 3M C&S
דיסק פייבר סבך לניקוי אגרסיבי ללא פגיעה ב
גבים לדיסק פייבר 3M