גלגלי מופ רב שכבתי 3M

גלגלי מופ בד שמיר 10-10 מ"מ
מופ קרמי P120 2"-1" 747D ציר "1/4 3M
מופ קרמי P120 2"-1" ציר "1/4 3M
גלגלי מופ בד שמיר 15-15 מ"מ
גלגלי מופ בד שמיר "1-"1 3M
גלגלי מופ בד שמיר "1-"1 3M
גלגלי מופ בד שמיר 50-30 מ"מ 3M
גלגלי מופ בד שמיר 50-30 מ"מ 3M
גלגלי מופ בד שמיר 60-40 מ"מ
גלגלי מופ בד שמיר 60-40 מ"מ
גלגלי מופ בד שמיר 100-100 מ"מ 3M
גלגלי מופ בד שמיר 100-100 מ"מ 3M
גלגלי מופ סקוטש 100-100
גלגלי מופ סקוטש 3M 100-100
גלגלי מופ משולב 3M
גלגלי מופ משולב 3M 100-100