גלגלי בריסטל 3M

בריסטל לעבודה רדיאלית "9/16 3M
גלגלי בריסטל לעבודה רדיאלית "9/16 3M
בריסטל לעבודה רדיאלית "3/4 3M
גלגל בריסטל "1 3M
גלגלי בריסטל לעבודה רדיאלית "3/4 3M
גלגלי בריסטל לעבודה רדיאלית "1 3M
גלגל בריסטל "1 3M
גלגלי בריסטל לעבודה רדיאלית "1 3M
גלגלי בריסטל לעבודה רדיאלית "3 3M
בריסטל 3
גלגלי בריסטל לעבודה רדיאלית "3 3M
בריסטל "4.5 למשחזות זויתיות 3M
דיסק בריסטל "4.5 למשחזות זויתיות 3M
רולוק בריסטל "2 3M
רולוק ייחודיי עשויי ניילון עם מינרל כרמי
גלגלי בריסטל למכונה שולחנית 3M
גלגלי בריסטל למכונה שולחנית "1-"7/16-"6 3M
מחזיקים וצירים לגלגלי בריסטל 3M
מחזיקים וצירים לגלגלי בריסטל 3M