אצבעות ליטוש והשחזה 3M

אצבעות ליטוש והשחזה 3M
אצבעות ליטוש והשחזה 3M
שרוול השחזה קרמי "3M 1"-1/2
שרוול השחזה קיוביטרון "3M P80 1"-1/2
מחזיק לשרוול השחזה 3M
מחזיק לשרוול השחזה 3M
ציר לאצבע לטש 3M
ציר לאצבע לטש 3M