גב לדסקיות "6 נצמדות דביקות

גב למלטשת אורביטלית "6 ללא סקוטש מתאים לדסקיות לטש "6 דביקות.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
34870018768
"6 450
מק"ט34870018768
צבע
מידות"6
מספר יחידות
מחיר45
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.