3M 2262H מוצר לא זמין

2262H הנו חומר מקשר לשיפור הדבקה של סרטי דבק VHB. מצוין להדבקה על חומרים מרוכבים, צביעה אבקתית ועוד

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
XT801501237
500 מ"ל 384.520
מק"טXT801501237
צבע
מידות500 מ"ל
מספר יחידות
מחיר384.52
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.