3M 9471LE

Data sheet

MSDS

3M 9471LE הנו דבק דו צדדי טרנספר אקרילי ממשפחת 300LSE, בעובי 50 מקרון. הוא בעל חוזק הדבקה גבוה לחומרים בעלי אנרגיית פני שטח נמוכה ועמידות טובה לטמפרטורות.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
שקוף
"1 - 55 מטר 1650
70006169083שקוף
"2 - 55 מטר 3300
70006140886שקוף
"24 - 55 מטר0
מק"ט
צבעשקוף
מידות "1 - 55 מטר
מספר יחידות
מחיר165
סה"כ0
מק"ט70006169083
צבעשקוף
מידות "2 - 55 מטר
מספר יחידות
מחיר330
סה"כ0
מק"ט70006140886
צבעשקוף
מידות "24 - 55 מטר
מספר יחידות
מחיר
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

בסיסאקרילי
צבעשקוף
תקנים
עמידות לטמפרטורה זמנים קצרים (דקות / שעות)149C
עמידות לטמפרטורה זמנים ארוכים (ימים / שבועות)93C
עמידות לממיסיםגבוהה
הדבקה יחסית LSEגבוהה
הדבקה יחסית HSEגבוהה
עובי הסרט ללא ליינר0.05 מ"מ
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.