55256 3M

Data sheet

55256 3M הנו דבק אקרילי דו צדדי על נשא פוליפורפילן, המתאים להדבקה על מגוון רחב של מצעים. בעל עמידות טובה לטמפרטורות. אורך הגליל הוא 200 מטר ועובי הדבק ללא ליינר הוא 0.055 מ"מ.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
שקוף
"3/4 - 200 מטר 99.040000000000010
שקוף
"2 - 200 מטר 231.080
XB003877007שקוף
1200 מ"מ - 200 מטר 3956.40
כמות יחידות מחיר ליחידה
30 ומעלה
88.935
כמות יחידות מחיר ליחידה
30 ומעלה
226.8
כמות יחידות מחיר ליחידה
10 ומעלה
4725
מק"ט
צבעשקוף
מידות "3/4 - 200 מטר
מספר יחידות
מחיר99.04000000000001
סה"כ0
מק"ט
צבעשקוף
מידות "2 - 200 מטר
מספר יחידות
מחיר231.08
סה"כ0
מק"טXB003877007
צבעשקוף
מידות 1200 מ"מ - 200 מטר
מספר יחידות
מחיר3956.4
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

בסיסאקרילי
צבעשקוף
תקנים
עמידות לטמפרטורה זמנים קצרים (דקות / שעות)200C
עמידות לטמפרטורה זמנים ארוכים (ימים / שבועות)80C
עמידות לממיסיםבינונית
הדבקה יחסית LSEטובה
הדבקה יחסית HSEטובה
עובי הסרט ללא ליינר0.055 מ"מ
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.