ראשיה למגן פוליקרבונט 3M H4A

ראשיה איכותית מתכווננת לעבודה ממושכת.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
70071513330
מתכוונן 53.30
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

צבעכחול
דגםH4A
מוצר משליםראשיה WP96
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.