פתקיות דביקות 3M 2007A

225 פתקיות דביקות צבעוניות בצורת חץ, בתליה.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
FT510076647
19.920
מק"טFT510076647
צבע
מידות
מספר יחידות
מחיר19.92
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

צבעכתום, צהוב וירוק
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.