מתלה 3M FC-12BN

מתלה מטאלי בודד בינוני כולל דבק חלופי.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
70005077683ניקל
39.680
מק"ט70005077683
צבעניקל
מידות
מספר יחידות
מחיר39.68
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

צבעניקל מוברש
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.