מספרי נוחות Scoteh 3M

מספרי נוחות איכותיים בעל מבנה ארגונומי המאפשר עבודה ממושחת לשמאליים וימניים כאחד. בעלות להבי נירוסטה חדות מאוד.

  • נוחות גבוה
  • מחיר נמוך
אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
FT600004012אדום אפור
20 ס"מ 180
מק"טFT600004012
צבעאדום אפור
מידות20 ס"מ
מספר יחידות
מחיר18
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.