מסנן נייר קוני לצבע 190 מיקרון

מסנן צבע 190 ברמת 190 מיקרון בצורת קונוס עשוי נייר. מסופק במארזים של 1000 מסננים.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
0.440
מק"ט
צבע
מידות
מספר יחידות
מחיר0.44
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.