מלטשת Hookit מלבנית "3-"4 3M

פלייר

מלטשת אורביטלית מלבנית "3-"4 Hookit 3M, בעלת תקן ארופאי נגד רעידות מאפשרת עובדה מדויקת ואיכותית של המשתמש לאורך זמן, מלטשת המלבנית "3-"4 3M, מסופקת עם אחרויות יצרן של שנה.

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
60440128050
שאיבה עצמית 1285.010
60440128043
שאיבה מרכזית 998.240
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

כ"ס0.24
תדירות (RPM)10,000
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.