מיכל למתקן אטמי אוזניים 3M 1100B

מיכל אטמים בתפזורת מתאים למתקן ייעודי דגם pd-01-000 כולל 500 זוגות אטמים דגם 1100 .

אפשרויות אריזה
מק"טצבעמס' יחידותמידהמחירסה"כהוספה
XA007701783
0.550
מק"טXA007701783
צבע
מידות
מספר יחידות
מחיר0.55
סה"כ0
*הזמנות מתחת ל400 ש"ח יחוייבו בדמי משלוח
*המחירים אינם כוללים מע״מ
*שים לב, המוצר הינו מוצר תעשייתי מקצועי ואינו מיועד לשימוש ביתי או פרטי. שימוש לא נכון במוצר עלול לגרום נזק.
*על גבי המוצר הנ"ל לא מופיעות הוראות שימוש בעיברית. יש לעיין בדפים הטכניים ומסמכי הבטיחות של המוצר.

נתוני מוצר

צבעמיכל שקוף אטם כתום
דגםB-1100
מארזמיכל עם 500 זוגות
רמת הנחתה37DB
*שים לב! הנתונים הטכניים הם הערכות ולא יכולים לשמש לצורך איפיון ללא ניסוי מעשי.